Skip to main content

Regiment
Geneeskundige Troepen

"Eripiendo Victoriae Prosum"
Al helpende dien ik de overwinning

Al ruim 150 jaar, wereldwijd de verzorgende kracht
achter iedere operatie van de Koninklijke Landmacht

Het Regiment

Het Regiment draagt zorg voor de uitvoering en borging van tradities, saamhorigheid en bijzondere personeelszorg.

LVVGNKD

Onze vereniging houdt de band in stand tussen veteranen die bij het Regiment dienen of gediend hebben en behartigt de belangen van onze leden.

Buddy Support

Buddy Support legt als nuldelijns ondersteuning de nadruk op een goed gesprek, een luisterend oor en in voorkomend geval een helpende hand.

Historische verzameling

Wij zijn trots op onze geschiedenis. Onze historische verzameling is niet alleen in militaire maar ook in civiele geneeskundige kringen bekend .

Activiteitenkalender

07
sep
Indiëmonument Roermond

19
sep
Legerplaats Ermelo

26
sep
Legerplaats Ermelo

04
nov
Nijmegen

Van de Regimentscommandant

Lkol V.L.J. (Vincent) Commandeur
Commandant Regiment Geneeskundige Troepen


Welkom bij het Regiment Geneeskundige Troepen. Deze website is in een bijzonder jaar (2019) vernieuwd, 2019 is het jaar dat het Regiment 150 jaar bestaat. Deze site is slechts één van de middelen die het Regiment gebruikt om informatie te delen en om regimentsleden te bereiken.

Ik roep u op de informatie te delen met bekenden die deze vorm van media niet of niet meer gebruiken. Het Regiment is er voor iedereen die ooit bij het Regiment gediend heeft, of dit nu post-actieve dan wel actieve militairen zijn.

Nieuwsartikelen

| Redactie | Historische Verzameling

Door onze vrijwilligers Hans en Ronnie is na een aantal weken noeste arbeid op de woensdagen het Witte Anjer Perkje voltooid. De anjers zullen de komende weken tot bloei komen, de knoppen zijn al in grote getale zichtbaar.

Inmiddels is ook het informatie bord van het Veteraneninstituut aangeleverd en zal binnenkort tezamen met de veteranenvlag aan het hek gemonteerd worden. 

| Redactie | Het Regiment, Historische Verzameling

Een nieuwe aanwinst voor het museum. Ruim een jaar aan gebouwd met veel ijver. Hiervoor danken wij Rodney!

| Arnold Verbeek | Het Regiment, LVVGNKD, Buddy Support, Historische Verzameling

Het Regiment Geneeskundige Troepen heeft gisteren het Bronzen Schild ontvangen. Dat is de hoogste groepswaardering binnen de landmacht en wordt alleen bij hoge uitzondering toegekend. In dit geval voor de buitengewone toewijding en bijzonder lovenswaardig optreden gedurende de periode 1869-2020.

De uitreiking van het Bronzen Schild op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo zou een grootse happening worden met vertegenwoordigers van veteranenorganisaties, VIP’s, buddysupport, de historische collectie. Vanwege het coronavirus moest dit in afgeslankte vorm. In het bijzijn van 30 actieve en post actieve regimentsleden nam regimentscommandant en tevens commandant 400 Geneeskundig Bataljon (Gnkbat), luitenant-kolonel Henry Bloemendal, de eervolle onderscheiding van Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen in ontvangst.

| vanNunen.design | Buddy Support

Een laatste wens…

Soms zie je iets al langere tijd aankomen, soms overvalt het je als een donderslag bij heldere hemel. Zo ook bij onze collega Libanon veteraan Theo Baljet. Theo kampte al een poosje met een ziekte waarvan het perspectief uitzichtloos was, maar de boodschap dat verdere behandeling geen zin meer had, kwam toch als een mokerslag voor zowel  Theo zelf, zijn gezin en zijn maten waarmee hij in Libanon gediend heeft.

Theo diende in Libanon als boordschutter .50 bij het YP-peloton en de oude makkers van die eenheid organiseren tot de dag van vandaag met grote regelmaat bijeenkomsten om elkaar nog eens te zien en oude verhalen op te halen. Zoals vaker te zien is in de wereld van veteranen , is dit een groep mensen geworden die enorm veel waarde hecht aan hun onderlinge vriendschap en gedeelde ervaringen. Broeders door dik en dun.

Binnen de Historische Verzameling MGD KL wordt een aantal voertuigen in stand gehouden, waarmee evenementen ondersteund kunnen worden, zoals bijvoorbeeld veteranendagen, herdenkingen, dienstverlatingen en commando-wisselingen.  In deze verzameling voertuigen is onder andere ook een YP 408 Gwt opgenomen, die wit geschilderd is en de kenmerken draagt van de voertuigen destijds in Libanon. Heel veel veteranen die dit voertuig zien staan bij evenementen willen graag wegdromen naar lang vervlogen tijden door er even aan snuffelen of aan te raken.

Toen ik wed gevraagd door een goede collega van een bevriend Regiment en de Unifil vereniging of ik wat kon betekenen om de wens van Theo uit te laten komen, hoefde ik niet lang na te denken.
De RCKL heeft toestemming gegeven aan dit speciale verzoek en op zaterdag 10 maart 2018 is de wens van Theo waargemaakt. In alle stilte hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor een reünie van zijn peloton in Ede, met inbegrip van een mooie rondrit over een deel van de Veluwe, vergezeld van een paar familieleden en collega’s. De weergoden waren die dag in een uitermate goed humeur, zodat Theo volop kon genieten van deze verrassing.

Na terugkeer zijn nog de nodige foto’s gemaakt, en het was duidelijk dat Theo enorm genoten had van deze verrassing, maar toch ook emotioneel geraakt was. Zijn laatste wens was in vervulling gegaan, en ik ben er trots op, dat we met alle vrijwilligers van het regiment aan dit soort dingen kunnen bijdragen.

In een bekend nummer van Dire Straits komt de strofe voor: “Let me bid you farewell, every man has to die”. Theo is niet zo lang na die rit in 2018 overleden, maar zal in de herinnering voortleven. Brothers in arms.

Het bovenstaand verhaal is uniek voor Theo, maar er zijn onder de veteranen ongetwijfeld meer collega’s die in een vergelijkbare situatie verkeren. Of mensen die het geestelijk zwaar hebben als gevolg van hun ervaringen tijdens een missie. Vaak zien deze mensen zelf geen manier om iets te doen aan hun persoonlijke situatie en daar is dan een rol weggelegd voor vrienden en collega’s. Je hoeft niet per sé nuldelijns ondersteuner te zijn om de helpende hand te bieden. Gewoon vriend of collega kan ook voldoende zijn om binnen “het netwerk” dingen in beweging te zetten waar een collega die het moeilijk heeft baat bij kan hebben. Het zal niet voor iedereen mogelijk zijn om de YP van stal te halen, maar met wat gezamenlijke inspanning zijn er hele mooie dingen mogelijk te maken. Of gewoon een mooie dag. Getuige het verhaal van Theo.