Het Regiment

Eripiendo Victoriae Prosum - Al helpende dien ik de overwinning

Over het Regiment

7 April 1869 is de oprichtingsdatum van het Regiment Geneeskundige Troepen. “Het wapen der infanterie wordt vermeerderd met twee Compagnieën Hospitaalsoldaten”, luidt de tekst van het Koninklijke Besluit waarmee de komst van de Geneeskundige Troepen een feit werd.

Op 7 januari 1946 werden de Geneeskundige Troepen heropgericht onder de nieuwe naam: “ Depot Geneeskundige Troepen”. De naam werd veelvuldig veranderd, maar in juli van dat jaar werd de naam gedoopt in het “Regiment Geneeskundige Troepen”. Tot aan 1950 werd de structuur van de organisatie van de Geneeskundige Troepen veelvuldig veranderd. Vier jaar later ontstond het “Dienstvak Geneeskundige Troepen”.

Op 10 April 1979, ter gelegenheid van het 110 jarig bestaan van het Regiment, werd door H.M. Koningin Juliana het vaandel aangeboden. Eind 1993 zijn, bij Koninklijk Besluit, de Geneeskundige Dienst en Geneeskundige Troepen samengebracht in het “Dienstvak Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht”. Dit dienstvak heeft de traditie en het vaandel van het Regiment Geneeskundige Troepen Koninklijke Landmacht overgenomen.

Het Regimentscommando

Het Regiment Geneeskundige Troepen wordt thans geleid door de luitenant-kolonel Bloemendal en adjudant van den Dungen. De Regimentscommandant en -adjudant dragen zorg voor de traditiehandhaving en de Regimentstraditieraad, voor saamhorigheid en bijzondere personeelszorg voor de leden van het Regiment.

Dit doen zij onder andere door het organiseren van regimentsbijeenkomsten (borrels), de regimentssportdag en het Regimentsdiner voor officieren en onderofficieren. Een bijzondere taak is het beëdigen van nieuwe militairen bij het dienstvak van de Geneeskundige dienst. De regimentscommandant neemt de eed of belofte af, de regimenstadjudant heeft de eervolle taak het Vaandel van het Regiment Geneeskundige Dienst te dragen binnen de Vaandelwacht.

Lkol H.L. (Henry) Bloemendal EMSD

Regimentscommandant

In 1987 ben ik opgekomen op de KMS in Weert. Na het afronden van de gehele opleiding ben ik als sergeant gestart in Seedorf (41 Gnkcie). Al snel (1991) volgde er tweemaal een uitzending (Saudi-Arabië en Irak). Ik ben later officier geworden en heb functies gehad in de operationele Gezondheidszorg, zowel de Role 1 als Role 2 en ben geplaatst in in Assen, Havelte (incl. uitzending SFOR) en Ermelo, (compagniescommandant 421 Hospcie). Na de HDV in 2010/2011 ben ik op algemeen functies ingezet, echter kwam ik steeds terug binnen het dienstvak. Via o.a. plv C-IDR. Op dit moment ben ik C-400 Gnkbat en tevens Regimentscommandant.

Aooi C.H.F. (Cor) van den Dungen

Regimentsadjudant

Na mijn dienstplicht ('84-'85) en 10 jaar TS'er ben ik in 1994 op de KMS begonnen. Ik heb vervolgens bij 103 Verkbat, 42 BLJ en 41 Gnkcie in Seedorf gewerkt. Aansluitend ben ik bij 411 Opv/Afvcie geplaatst en daarna ben ik met mijn opgedane ervaring (o.a. missies naar Bosnië, Irak en Afghanistan) bij het Trainingscentrum in Hilversum aan de slag gegaan. Hierna ben ik geplaatst bij 11 Gnkcie en vervolgens bij de Batstaf 400 Gnkbat. Aansluitend vervulde ik de mooie functie van CA 470 MOGOScie. Sinds 17 november 2016 vervul ik mijn droomfunctie, Regimentsadjudant van het Regiment Geneeskundige Troepen.

Regiment Geneeskundige Troepen

Al 150 jaar een sterk merk, vertegenwoordigd in iedere operatie,
waar ook ter wereld.

Wij beschermen wat ons dierbaar is.

Geschiedenis

De rijke geschiedenis van ons Regiment is hieronder in een overzichtelijke tijdbalk voor u weergegeven.

 • 18e Eeuw

  De geschiedenis van het Regiment Geneeskundige Troepen is ook de geschiedenis van de Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht. Bepaald is dat de Geneeskundige Dienst van het dienstvak Logistiek, waar zij nu onder valt, deze tradities voortzet.

  Sinds mensenheugenis is er strijd en ziekte en dus ook de behoefte om deze mensen te verzorgen. De Romeinen beschikten zelfs al over georganiseerde geneeskundige verzorging. Het duurde echter tot de 19e eeuw voordat men inzag dat een militair geneeskundige dienst onontbeerlijk was voor de Nederlandse militair. Van een georganiseerde geneeskundige verzorging bij de troepen te velde nauwelijks sprake. Slechts incidenteel en met bescheiden middelen poogde men te doen wat men kon, de harde realiteit was dat de gewonde of ernstig zieke militair in vele gevallen aan zijn lot moet worden overgelaten.

 • 1814-1869

  De invoering van de dienstplicht in 1814 bracht Koning Willem I tot het besef dat de geneeskundige verzorging van de militair meer aandacht moest krijgen. Dat zelfde jaar benoemde hij Prof Dr S.J. Brugmans tot inspecteur van de Militaire Geneeskundige Dienst. De geschiedenis van de Militaire Geneeskundige Dienst is nauw verbonden met de oprichting van het Internationale Rode Kruis in 1864.

  In Genève werd op 22 augustus van dat jaar een overeenkomst gesloten, die tot een verbetering van het lot der gewonden bij de legers te velde en in oorlogstijd moet leiden. Aldaar werd ter onderscheiding voor de hospitalen en ambulances een vlag aangenomen, waarop een rood kruis tegen een witte achtergrond afgebeeld.Professor Brugmans richt een magazijn voor geneesmiddelen en een school voor militair artsen op. Internationaal bekende artsen zoals Dr. J.H.C. Basting, de naaste medewerker van Henri Dunant, en Dr. A. Mathijsen (uitvinder van het gipsverband), komen uit deze school voort.

 • 1869-1946

  7 April 1869 is de geboortedag van het Regiment Geneeskundige Troepen. “ Het wapen der infanterie wordt vermeerderd met twee Compagnieën Hospitaalsoldaten”, luidt de tekst van het Koninklijke Besluit waarmee de komst van de Geneeskundige Troepen een feit werd.

  De eerste Geneeskundige Compagnie werd gestationeerd in Amsterdam en de tweede in Utrecht. Rond 1900 wordt dit aantal verdubbeld. In 1936 wordt de naam hospitaalsoldaten vervangen door geneeskundige troepen. 

 • 1946-1969

  Na de tweede wereldoorlog werden de Geneeskundige Troepen stevig verankerd in de nieuwe legerorganisatie.Op 7 januari 1946 werden de Geneeskundige Troepen opnieuw opgericht onder de nieuwe naam: “Depot Geneeskundige Troepen”.

  De naam werd veelvuldig veranderd, maar in juli van dat jaar werd de naam gedoopt in het “Regiment Geneeskundige Troepen”. Tot aan 1950 werd de structuur van de organisatie van de Geneeskundige Troepen veelvuldig veranderd. Vier jaar later ontstond het “Dienstvak Geneeskundige Troepen”.

 • 1969-1993

  In 1969 bestond het Regiment 100 jaar. Op 10 April 1979, ter gelegenheid van het 110 jarig bestaan van het Regiment, werd door H.M. Koningin Juliana een vaandel aangeboden.

  Het vaandel is het symbool voor alle Nederlanders die bij het Regiment gediend hebben, dienen of dat in de toekomst zullen gaan doen. Het vaandel wordt door een vaandelwacht omgeven en aan het vaandel worden buitengewone eerbewijzen gebracht. Een ieder die bij het Regiment dient, dient trouw te zweren of te beloven aan het vaandel.

 • 1993-2001

  Eind 1993 zijn, bij Koninklijk Besluit, de Geneeskundige Dienst en Geneeskundige Troepen samengebracht in het “Dienstvak Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht”. Dit dienstvak heeft de traditie en het vaandel van het Regiment Geneeskundige Troepen Koninklijke Landmacht overgenomen.

  In oktober 2001 is het “Dienstvak Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht” opgegaan in het “Dienstvak van de Logistiek”. Het Regiment Geneeskundige Troepen is blijven bestaan.

 • Mobilisatie en inzet

  In de vorige eeuw beleefden de Geneeskundige Troepen twee mobilisaties (1914-1918 en 1939-1940) en vijf jaar oorlogsomstandigheden in het voormalig Nederlands-Indië. Maar ook daarna verleende zij hun diensten. Onder soms moeilijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld Libanon, het voormalige Joegoslavië, Afghanistan en in Irak. Met veel bezieling en kracht ondersteunden zij naar vermogen de gevechtskracht van de KL. 

Nieuws van het Regiment

Bronzen schild

Bronzen schild

Het Regiment Geneeskundige Troepen heeft op donderdag 15 oktober het Bronzen Schild ontvangen. Dat is de hoogste groepswaardering binnen de landmacht en wordt alleen bij hoge uitzondering...

Lees verder

Jaarkalender 2021

Jaarkalender 2021

JAARKALENDER 2021V.1   Doorgang van onderstaande evenementen is afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. de COVID – 19 en de maatregelen die op dat moment gelden.  ...

Lees verder

Vaandel opschrift

Vaandel opschrift "Uruzgan 2006 - 2010"

Sinds vandaag mag het officieel gecommuniceerd worden! Ons Vaandel en dus ons Regiment mag het opschrift "URUZGAN 2006 - 2010" gaan voeren.De Koning heeft hiervoor zijn handtekening geplaatst onder...

Lees verder

Contact

Regiment Geneeskundige Troepen
t.a.v. de Regimentsadjudant

Postbus 650
3850 AR Ermelo

+31 (0)6 221 161 07

Historische verzameling Militair Geneeskundige Dienst KL

Korporaal van Oudheusdenkazerne
Noodweg 37
1213 PW Hilversum

+31 (0)35-5774201

Klik op de banner voor vacatures binnen het interessegebied 'verzorging, gezondheid en geneeskunde'

Werken bij Defensie

Alle rechten voorbehouden | Copyright © Regiment Geneeskundige Troepen

website gerealiseerd door:

Woosh Webdesign