Regio Zuid

Het bestuur bestaat uit 8 personen.

Even voorstellen:

 


Ik ben Hans Bakker geboren te Breda in 1957, getrouwd en twee kinderen. In 1976 naar de KMS gegaan en sinds jan 2014 met FLO (kapitein b.d.). In januari ben ik voorzitter geworden van de LVVGNKD regio zuid. Mijn uitzendingen; Unifil, IFOR 1 en SFOR 3.

 

 

Carl Soethoudt Sinds 2008 met FLO, uitzending  1994 ingedeeld bij 1 NL/BE TBat (Unprofor). Tevens bestuurslid Comité Veteranendag Breda.

 

 

 

Mijn naam is Carlo Thonies, ik ben 39 jaar en woon in Helmond met mijn vrouw en 2 kinderen.

Van 1992 tot 1997 ben ik bij defensie werkzaam geweest. De eerste periode heb ik in Havelte bij 43 GNK mijn dienstplicht vervuld. Hierna heb ik bijgetekend en in Oirschot als BBT'er (Beroeps Bepaalde Tijd) bij het ziekenauto peloton van 13 GNK gediend. Met deze club ben ik eind 1995 voor 6 maanden uitgezonden naar Bosnië voor de IFOR missie. In 1997 heb ik de overstap naar de burgermaatschappij gemaakt waar ik nu werkzaam ben als groepsleider in een psychiatrisch ziekenhuis waar ik werk met jongeren met een combinatie van psychiatrische problematiek en gedragsproblemen.

 

De verbondenheid met de dienstmaten is er nog steeds. Met een klein clubje van het ziekenauto peloton van destijds komen we nog jaarlijks bij elkaar om bij te praten en sterke verhalen te delen. Ik wil graag een aandeel leveren om de verbondenheid tussen (oud) militairen te vergroten, dus heb ik mij aangemeld voor een bestuursfunctie van deze vereniging.

 

 

 

Leo Baur is als cardioloog verbonden aan het Jessa Ziekenhuis, te Hasselt in Belgie. Tevens is hij actief reservist bij het 1-CMI commando. In die functie is hij tweemaal uitgezonden naar Afghanistan (Helmand en Uruzgan). Sinds enige tijd is hij penningmeester van de LVVGNKD.

 


 

 

Ik ben Bart van Lierop en geboren in 1961. Mijn dienstverband met Defensie startte in augustus 1979. Momenteel ben ik nog steeds actief dienend. Ik werd uitgezonden met 13 Gnkcie naar Bosnië in 1997-1998 en als individueel stafofficier naar Afghanistan in 2010.

Het is belangrijk dat veteranen elkaar kunnen treffen en herinneringen en opvattingen kunnen delen. Het is ook heel belangrijk dat veteranen plezier en gezelligheid, of misschien beter kameraadschap, met elkaar ervaren. Dat kan met de ‘gevechts’eenheid  waarmee je uitgezonden was. En dat kan ook met collegae die soortgelijke ervaringen opdoen binnen het terrein van operationele gezondheidszorg tijdens de verschillende uitzendingen. In mijn periode als Regimentscommandant (2007-2011) vond ik dat belangrijk en dat vind ik nu nog steeds.

Deze vereniging moet veteranen bijstaan in hun streven elkaar te ontmoeten en wij zijn er dan ook om jullie, de veteranen, daarbij te helpen. Echter het initiatief is dus aan jullie. En als er dan een wil is, weten wij de weg…!

 

 

 

Willem Boender

 

Mijn naam is Willem Boender. Ik ben secretaris van de LVVGNKD –zuid. Mijn eerste uitzending heb ik in 1984 mogen beleven bij Unifil in Libanon Dutch Infantry Coy 3, de tweede uitzending was in 1996 met IFOR 1 in Bosnië met 13 Gnkcie en mijn derde uitzending was met SFOR 7 met 13 Infbat Lumbl Regiment Stoottroepen in Bosnië.

“Willem geeft er de voorkeur aan dat er geen foto van hem geplaatst wordt op internet”

 

Geert Warrink

Ik ben Geert Warrink, getrouwd en twee kinderen.Na de KMS in 1979 veel onderdelen gezien en nu (wederom) geland in Oirschot.
Samen met 13 Gnkcie (en Hans Bakker) 2 uitzendingen gedraaid nl. IFOR 1 en SFOR 3.
Sinds de oprichting van de LVVGNKD in het bestuur.