Geneeskundige dienst oefent op het JWC te Noorwegen

 

Eindelijk lente! 20 graden Celcius in Nederland! Zo niet in het herfstachtige Stavanger. Vanaf 24 maart tot en met 7 april worden de hoofdkwartieren van het 1(German/Netherlands) Corps en het Joint Logistic Support Group (JLSG) geëvalueerd en gecertificeerd. Dat vindt plaats op het Joint Warfare Centre (JWC) en wordt uitgevoerd door evaluatoren van SHAPE. Na evaluatie en certificering staan zowel het HQ 1(GE/NL) Corps als het HQ JLSG gereed om tussen 1 juli 2017 – 1 juli 2018 een eventuele „Small Joint Operation“ te kunnen leiden voor de NATO.

 

In de oefening zijn diverse militairen van het regiment actief. Bijzonder is dat tijdens de oefening niet alleen de vaste leden van het hoofdkwartier  1(GE/NL) Corps actief zijn, maar ook zgn. augmentees op diverse posities. Zij vervullen een functie bij JMED, Med-branch JLSG, LOCON, EXCON en RLS. Bijvangst voor het gereedstellen van de staven voor een operatie is dat het een prima gelegenheid is voor veel (jonge)militairen om kennis te maken met het internationale tactische en operationele niveau van het militaire optreden en de geneeskundige rol daarbinnen. Iets wat niet al te vaak mogelijk is voormilitairen  geplaatst in Nederland. Er wordt hard gewerkt, veel geleerd en ook plezier beleefd. Past trouwens prima bij het motto van 1(German / Netherlands) Corps: `Communitate Valemus` (together we are strong).