Functieoverdracht RA

Op 17 november heeft de adjudant van Lieshout zijn functie overgedragen aan de adjudant van den Dungen. Voor de stokoverdracht ontving adjudant Van Lieshout de gouden medaille voor 36 jaar eerlijke en trouwe dienst. Hij ontving de medaille uit handen van de overste Meijer, tevens Bataljons- en Regimentscommandant van de Geneeskundige Troepen. 

 

Na de uitreiking van de gouden medaille vond de functieoverdracht plaats. Na de speech van de aftredende RA werd het nieuwe monument onthuldigd. Vervolgens werd de stok daadwerkelijk overgegeven. Na de korte maar krachtige speech van de nieuwe RA werd de adjudant van Lieshout onder luid applaus in een nekaf van de appelplaats gereden. De dag werd feestelijk afgesloten tijdens de regimentsborrel.