Regimentscommando

Het Regiment Geneeskundige Troepen wordt thans geleid door de luitenant-kolonel Bloemendal en adjudant van den Dungen.

De Regimentscommandant en adjudant dragen zorg voor de traditiehandhaving en de Regimentstraditieraad, voor saamhorigheid en bijzondere personeelszorg voor de leden van het Regiment.Dit doen zij onder andere door het organiseren van regimentsbijeenkomsten (borrels), de regimentssportdag en het Regimentsdiner voor officieren en onderofficieren.

Een bijzondere taak is het beëdigen van nieuwe militairen bij het dienstvak van de Geneeskundige dienst.

De regimentscommandant neemt de eed of belofte af, de regimenstadjudant heeft de eervolle taak het Vaandel van het Regiment Geneeskundige Dienst te dragen binnen de Vaandelwacht.