Herdenking gevallen Regiment Geneeskundige Troepen 2015

Op 8 april 2015 hebben we voor de eerste keer onze gevallenen van het Regiment herdacht in Ermelo. Op het square stonden, rond onze nieuwe gedenkstenen, alle eenheden en genodigden opgesteld.Aangezien we nu veel meer ruimte hebben kunnen we een grotere ceremonie organiseren dan op de Korporaal van Oudheusdenkazerne (KVOK). Naast dat het een veel grotere ceremonie kan zijn is nu ook niet meer het verkeer te horen zoals dat voorheen het geval was. De Noodweg op de KVOK, bleef je tenslotte altijd nog horen. Dit was nu echt merkbaar tijdens de minuut stilte waarin je de vogeltjes kon horen fluiten. Een volledige Vaandelwacht in ceremonieel tenue hoort bij zo'n waardige ceremonie.

Ook was het mooi dat commandanten namens hun eigen eenheid een krans legde tijdens de ceremonie. Op de foto´s kunt u daarvan het resultaat zien. Extra vandaag was het feit dat Kampong Hospik vandaag ook hun jaarlijkse reünie hield. We hadden hierdoor naast alle jonge veteranen ook de aanwezigheid van de "oudere" veteranen. Dat we deze de herdenking anders beleven kreeg ik de volgende dag te horen van de fotograaf die mij vertelde dat hij mensen in de tent zag huilen.
Ook mede door de aanwezigheid van nabestaanden, de zoon en kleindochter van Auke Postma en de weduwe en zoontje van Robert Donkers gaf een extra dimensie aan de herdenking.
Al met al een mooi, waardige ceremonie met na afloop heel veel mooie complimenten.

Alle deelnemers, steunverleners en het facilitair bedrijf defensie Ermelo, BEDANKT.

RA.

Jaarkalender Regiment Geneeskundige Troepen 2019

Dag

Datum

Activiteit

Locatie

Donderdag

3 Januari

1ste Sunset March

Nijmegen

Donderdag

10 januari

Regimentsborrel en start 150 jaar Regiment Geneeskundige Troepen

Korporaal van Oudheusden Kazerne te Hilversum

Woensdag

3 april

Dodenherdenking gevallenen Regiment Geneeskundige Troepen.

Lpl Ermelo

Woensdag

3 april

Regimentsdiner manschappen, ter ere de 150ste verjaardag van het RGT

Van der Valk Harderwijk

Donderdag

4 april

Regimentsdiner onderofficieren ter ere van de 150ste verjaardag van het RGT.

Van der Valk Harderwijk

Vrijdag

5 april

Regimentsdiner officieren ter ere de 150ste verjaardag van het RGT.

Van der Valk Harderwijk

Zondag

7 april

Oprichtingsdatum van het Regiment

 

Vrijdag

12 april

Beëdiging Civiel Medisch Personeel

NLDA, Breda

Woensdag

17 april

Indië reünie d.z.v. LVVGNKD

Lpl Ermelo (421 Hospcie)

Zaterdag

27 april

Koningsdag

 

Donderdag

2 mei

Bloemlegging op de ere begraafplaats.

Grebbeberg (422 Hospcie)

Zaterdag

4 mei

Nationale Dodenherdenking

Ere begraafplaats Loenen

Zondag

5 mei

Bevrijdingsdag

 

Vrijdag

10 mei

Herdenking Ypenburg

Ypenburg (420 Hospcie)

Donderdag

16 mei

Beëdiging geneeskundig personeel.

Gemeente Ermelo

Zaterdag

18 mei

Regimentsfeest voor iedereen die bij het Regiment heeft gediend

Lpl Ermelo

Zaterdag

29 juni

Nationale Veteranendag

Den Haag

Donderdag

18 juli

Akkefietjesdag Nijmeegse 4Daagse

Groesbeek

Zaterdag

1 september

Herdenking Indië gevallenen bij het Indië monument

Roermond

Donderdag

26 september

Regimentssportdag

Lpl Havelte

Donderdag

26 september

Regimentsborrel voor alle leden van het Regiment

Lpl Havelte

Vrijdag

4 oktober

Beëdiging Civiel Medisch Personeel

NLDA, Breda

Donderdag

14 november

Afsluitend concert voor iedereen die bij het Regiment heeft gediend.

Theater Veluvine Nunspeet

Zondag

8 december

Laatste Sunset March

Nijmegen

Jaarkalender Regiment Geneeskundige Troepen 2018

 Donderdag

 25 jan

Regimentsborrel 

Woensdag

 04 apr

Dodenherdenking gevallenen Regiment Geneeskundige Troepen op de Generaal Spoor kazerne te Ermelo.

Donderdag

05 apr

Beëdiging te  Ermelo

Donderdag

 05 apr

Ter gelegenheid van de viering van het 149 jarig bestaan van het Regiment is er het Regimentsdiner voor alle onderofficieren van het Regiment Geneeskundige Troepen

Vrijdag

 06 apr

Ter gelegenheid van de viering van het 149 jarig bestaan van het Regiment is er het Regimentsdiner voor alle offcieren van het Regiment

Vrijdag

13 apr

Beëdiging Civiel Medisch Personeel op de NLDA

Donderdag

25 apr

Indië reünie dzv LVVGNKD op de Lpl Ermelo

Vrijdag

2 mei

Kranslegging bij het graf van de Kpl van Oudheusden op erebegraafplaats Grebbeberg

Vrijdag

04 mei

Nationale Dodenherdenking 

Zaterdag 05 mei Bevrijdingsdag

Zaterdag

30 juni

Landelijke Veteranen dag Den Haag

Zaterdag

 01 sept

Herdenking Indië gevallenen bij het Indië monument in Roermond

Donderdag

20 sep

Medical Challenge Course

Donderdag

20 sep

Regimentsborrel voor alle leden van het Regiment op de Generaal Spoor kazerne te Ermelo.

Vrijdag

 05 okt

Beëdiging Civiel Medisch Personeel op de NLDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regimentsmars en Regimentslied

 

Geschiedenis

De geschiedenis van het Regiment Geneeskundige Troepen is ook de geschiedenis van de Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht. Bepaald is dat de Geneeskundige Dienst van het dienstvak Logistiek, waar zij nu onder valt, deze tradities voortzet.

Sinds mensenheugenis is er strijd en ziekte en dus ook de behoefte om deze mensen te verzorgen. De Romeinen beschikten zelfs al over georganiseerde geneeskundige verzorging. Het duurde echter tot de 19e eeuw voordat men inzag dat een militair geneeskundige dienst onontbeerlijk was voor de Nederlandse militair. Van een georganiseerde geneeskundige verzorging bij de troepen te velde nauwelijks sprake. Slechts incidenteel en met bescheiden middelen poogde men te doen wat men kon, de harde realiteit was dat de gewonde of ernstig zieke militair in vele gevallen aan zijn lot moet worden overgelaten. De invoering van de dienstplicht in 1814 bracht Koning Willem I tot het besef dat de geneeskundige verzorging van de militair meer aandacht moest krijgen.

Dat zelfde jaar benoemde hij Prof Dr S.J. Brugmans tot inspecteur van de Militaire Geneeskundige Dienst. De geschiedenis van de Militaire Geneeskundige Dienst is nauw verbonden met de oprichting van het Internationale Rode Kruis in 1864. In Genève werd op 22 augustus van dat jaar een overeenkomst gesloten, die tot een verbetering van het lot der gewonden bij de legers te velde en in oorlogstijd moet leiden. Aldaar werd ter onderscheiding voor de hospitalen en ambulances een vlag aangenomen, waarop een rood kruis tegen een witte achtergrond afgebeeld.Professor Brugmans richt een magazijn voor geneesmiddelen en een school voor militair artsen op. Internationaal bekende artsen zoals Dr. J.H.C. Basting, de naaste medewerker van Henri Dunant, en Dr. A. Mathijsen (uitvinder van het gipsverband), komen uit deze school voort.

7 April 1869 is de geboortedag van het Regiment Geneeskundige Troepen. “ Het wapen der infanterie wordt vermeerderd met twee Compagnieën Hospitaalsoldaten”, luidt de tekst van het Koninklijke Besluit waarmee de komst van de Geneeskundige Troepen een feit werd. De eerste Geneeskundige Compagnie werd gestationeerd in Amsterdam en de tweede in Utrecht. Rond 1900 wordt dit aantal verdubbeld. In 1936 wordt de naam hospitaalsoldaten vervangen door geneeskundige troepen. 

Na de tweede wereldoorlog werden de Geneeskundige Troepen stevig verankerd in de nieuwe legerorganisatie.Op 7 januari 1946 werden de Geneeskundige Troepen opnieuw opgericht onder de nieuwe naam: “ Depot Geneeskundige Troepen”. De naam werd veelvuldig veranderd, maar in juli van dat jaar werd de naam gedoopt in het “Regiment Geneeskundige Troepen”. Tot aan 1950 werd de structuur van de organisatie van de Geneeskundige Troepen veelvuldig veranderd. Vier jaar later ontstond het “Dienstvak Geneeskundige Troepen”.

In 1969 bestond het Regiment 100 jaar. Op 10 April 1979, ter gelegenheid van het 110 jarig bestaan van het Regiment, werd door H.M. Koningin Juliana een vaandel aangeboden. 

Het vaandel is het symbool voor alle Nederlanders die bij het Regiment gediend hebben, dienen of dat in de toekomst zullen gaan doen. Het vaandel wordt door een vaandelwacht omgeven en aan het vaandel worden buitengewone eerbewijzen gebracht. Een ieder die bij het Regiment dient, dient trouw te zweren of te beloven aan het vaandel. Het regiment vierde in het jaar 2004 haar 135e verjaardag.

Eind 1993 zijn, bij Koninklijk Besluit, de Geneeskundige Dienst en Geneeskundige Troepen samengebracht in het “Dienstvak Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht”. Dit dienstvak heeft de traditie en het vaandel van het Regiment Geneeskundige Troepen Koninklijke Landmacht overgenomen.

Oktober 2001 is het “Dienstvak Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht” opgegaan in het “Dienstvak van de Logistiek”. Het Regiment Geneeskundige Troepen is blijven bestaan.

In de vorige eeuw beleefden de Geneeskundige Troepen twee mobilisaties ( 1914 - 1918 en 1939 - 1940 ) en vijf jaar oorlogsomstandigheden in het voormalig Nederlands-Indië. Maar ook daarna verleende zij hun diensten. Onder soms moeilijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld Libanon, het voormalige Joegoslavië, Afghanistan en in Irak. Met veel bezieling en kracht ondersteunden zij naar vermogen de gevechtskracht van de KL.