Herdenking Waterloo 18 juni 2015.

Herdenking Waterloo 18 juni 2015.

Reeds aan het einde van 2014 werd door bureau Ceremonieel en Protocol aangekondigd dat er tijdens de herdenking Waterloo op 18 juni 2015 in België groots uitgepakt zou worden. Na maanden van onzekerheid en weinig informatie is er vorige week besloten dat aan de herdenking in Waterloo - door verschillende oorzaken - niet door de Clas eenheden zou worden deel genomen. De herdenkingsceremonie werd verplaatst naar de Vlasakkers in Amersfoort.

Donderdag werd er een ceremonie gehouden in het bijzijn van de burgemeester van Amersfoort, diverse generaals, burger genodigden, detachementen van alle Regimenten, Regimentscommandanten en bijna alle infanterie en cavalerie Vaandels en de 3 logistieke Vaandels (B&T, Korps MA en Reg Gnktr). 

De Slag om Waterloo vond precies 200 jaar geleden. Napoleon vond zijn Waterloo door toedoen van een internationale coalitie, met als kern een Pruisisch en een Brits-Nederlands leger. De Nederlandse bijdrage was van doorslaggevend belang. Onder leiding van de Prins van Oranje, de latere koning Willem 2, vochten 30.000 Nederlanders mee. "Het was een inzet van vrijwel alles waarover men op dat moment beschikte". Tijdens deze slag kwam 24% van de Nederlandse militairen om of raakte gewond. Ter vergelijking: in de meidagen  van 1940 was dat 3%.

Tijdens de ceremonie werd onze Commandant Landstrijdkrachten, Luitenant-generaal de Kruif verrast door dat hij van zijn plaatsvervanger, Generaal-majoor van Uhm, de hoogste individuele waardering die wij kennen, de Bronzen Soldaat, kreeg uitgereikt.

Al met al weer een moment waar wij als Regiment ons op een zeer waardige wijze hebben getoond.

Deelnemers detachement en leden van de Vaandelgroep bedankt voor jullie inzet.

RA

Hans van Lieshout

471 Mogoscompagnie oefent in Duitsland

In de periode van 1 tot en met 9 juni is in het Duitse Schwanewede de oefening Quick Arrow gehouden. Militair geneeskundige personeel van de Koninklijke Landmacht heeft in het kader van het opwerken in binationaal verband met onze Duitse collega’s getraind om mogelijk vanaf 2016 gezamenlijk voor de European Battle Group ingezet te worden.

 

Militairen van 471 Mogoscie en het Duitse KdoSES (Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst) hebben een Role II Light Manouvre Hospitaal opgebouwd van Nederlandse en Duitse modules.

Generaal de Graaf was tijdens een speciale VIP dag uitgenodigd samen met Generalstabsarzt Dr. Schoeps en de kolonels Dijkgraaf en Wassink om te zien hoe deze samenwerking verloopt. Het is volgens  generaal de Graaf goed zichtbaar dat sinds de laatste gezamenlijke oefening vooruitgang is geboekt.

Na de VIP dag ging de oefening van start waarin aan de hand van een scenario diverse medische en niet medisch events zijn opgespeeld waarop de samenwerkende eenheden uitstekend hebben laten zien dat internationaal samenwerken op dit niveau prima gaat.

  

Daags voor de oefening heeft ook brigade-generaal de Jong, commandant OOCL, ook een bezoek gebracht aan de oefening. Hij heeft met het personeel gesproken over de oefening, de samenwerking en de toekomst van 400 Geneeskundig Bataljon.

Afsluitend hebben alles spelers, van oefenleiding tot de te trainen militairen, een gezellige afsluiting gehad tijdens een barbecue. Hier heeft iedereen informeel nog eens de ervaringen kunnen delen.

Nieuwe OLA klas geslaagd

LICHTING 2015-II CURSUS ‘OLA AMV’ GESLAAGD

Aan de School Initiële en Verdere Opleidingen (SIVO) van het OTCLog in Soesterberg heeft vandaag opnieuw een lichting AMV’ers hun certificaat ontvangen van de cursus Logistiek Algemeen voor AMV’ers/Onderofficieren Geneeskundige Dienst – kortweg OLA AMV.

Voorafgegaan door toespraken van C-SIVO, luitenant-kolonel Engelmann, en de commandant van De instructiegroep Initiële Opleidingen Onderofficieren, kapitein Van den Berg, ontvingen de sergeanten der eerste klasse Van Dijk, Van Herpen, Kukupessy, Tolenaars en Vermanen hun certificaat uit handen van de instructeurs smi Mulder en sgt1 Minnema. Omdat hij vandaag niet aanwezig kon zijn, mocht sgt1 Vleugels zijn certificaat eerder in ontvangst nemen. 

Aansluitend maakte aooi Van Hemert bekend dat sgt1 Tolenaars werd uitgeroepen tot ‘Best Woman’ van deze lichting.

De OLA AMV is bedoeld voor het bijscholen van de AMV in militaire competenties (kennis, vaardigheden en houdingsaspecten). Competenties die essentieel zijn om als militair leider, militair vakman en militair instructeur op operationeel logistiek-geneeskundig groepsniveau tijdens landoptreden zijn of haar functie te kunnen vervullen.

Lichting 2015-III van de OLA AMV begint op dinsdag 26 mei a.s.

(Op de foto ontbreekt cursist sgt1 Vleugels.)

Commando overdracht Regiment en 400 Gnkbat

Commando overdacht.

Op 28 april 2015 heeft op de Legerplaats Ermelo de overdracht plaatsgevonden van zowel het commando van 400 Geneeskundig Bataljon als het Regimentscommando. Door het overdragen van de vlaggen heeft lkol Peter Meijer het commando overgenomen van lkol Jaco Brosky.

Dit gebeurt voor het front van de troepen en genodigde militairen waaronder de hoogste medische autoriteit generaal de Graaf en commandant OOCL generaal de Jong. Daarnaast was er een peloton van de Duitse KSES, Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst “Ostfriesland”, de collega's uit Duitsland waarmee 400 Geneeskundig Bataljon een vergaande samenwerking kent.

Klik hier voor de foto's van de overdracht.

Herdenking gevallen Regiment Geneeskundige Troepen 2015

Op 8 april 2015 hebben we voor de eerste keer onze gevallenen van het Regiment herdacht in Ermelo. Op het square stonden, rond onze nieuwe gedenkstenen, alle eenheden en genodigden opgesteld.Aangezien we nu veel meer ruimte hebben kunnen we een grotere ceremonie organiseren dan op de Korporaal van Oudheusdenkazerne (KVOK). Naast dat het een veel grotere ceremonie kan zijn is nu ook niet meer het verkeer te horen zoals dat voorheen het geval was. De Noodweg op de KVOK, bleef je tenslotte altijd nog horen. Dit was nu echt merkbaar tijdens de minuut stilte waarin je de vogeltjes kon horen fluiten. Een volledige Vaandelwacht in ceremonieel tenue hoort bij zo'n waardige ceremonie.

Ook was het mooi dat commandanten namens hun eigen eenheid een krans legde tijdens de ceremonie. Op de foto´s kunt u daarvan het resultaat zien. Extra vandaag was het feit dat Kampong Hospik vandaag ook hun jaarlijkse reünie hield. We hadden hierdoor naast alle jonge veteranen ook de aanwezigheid van de "oudere" veteranen. Dat we deze de herdenking anders beleven kreeg ik de volgende dag te horen van de fotograaf die mij vertelde dat hij mensen in de tent zag huilen.
Ook mede door de aanwezigheid van nabestaanden, de zoon en kleindochter van Auke Postma en de weduwe en zoontje van Robert Donkers gaf een extra dimensie aan de herdenking.
Al met al een mooi, waardige ceremonie met na afloop heel veel mooie complimenten.

Alle deelnemers, steunverleners en het facilitair bedrijf defensie Ermelo, BEDANKT.

RA.