28 december 2017 is Majoor Peter van Ree overleden

Geschokt en verdrietig hebben wij het bericht ontvangen van het plotselinge overlijden van onze collega Peter van Ree op 28 december jl. Peter werd onwel terwijl hij zijn favoriete fietssport beoefende en is ten gevolge daarvan overleden. 

Majoor Peter van Ree was, na vele functies in het operationele domein en in de instructie, sinds april 2016 Stafofficier Opleidingen bij de Directie P&O van Staf CLAS. Hij was een toegewijd militair en een fijne collega. Peter is helaas slechts 54 jaar geworden. Hij zal herinnerd worden als iemand met hart voor de zaak, vakkundig, open en eerlijk, maar vooral als een echt mensenmens. Zijn collega’s binnen Staf CLAS, het Regiment Geneeskundige troepen en ook daarbuiten zullen hem enorm missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en naasten. We wensen hen sterkte toe in deze moeilijke tijd.  

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het afscheid van Peter in volle gang. De afscheidsdienst voor Peter van Ree zal plaatsvinden op vrijdag 5 januari om 14:00 uur in de Korporaal van Oudheusdenkazerne te Hilversum. Voorafgaande aan de dienst is er gelegenheid tot afscheid nemen condoleren van 12:00 tot 13:45 uur.

Online condoleren kan ook. << Klik hier >> 

Defensiemedewerkers kunnen op de Startpagina van Staf CLAS de berichtgeving blijven volgen.

Op deze korte termijn is het haast onmogelijk iedereen in het netwerk van Peter te benaderen, dus graag verzoek ik u dit bericht met andere collega’s in uw netwerk te delen.

Tevens namens het Regiment Geneeskundige Troepen willen we de familie en nabestaanden heel veel sterkte wensen.

Bron:
Intranetpagina Staf CLAS

Op 25 december 2017 is Maj (bd) Jaap de Jong overleden.

Op 25 december 2017 is op 66 jarige leeftijd oud Maj (bd) Jaap de Jong overleden. De crematieplechtigheid zal worden gehouden op dinsdag 2 januari te Utrecht.

Namens het Regiment Geneeskundige Troepen willen we de familie en nabestaanden heel veel sterkte wensen.

Lkol (bd) Ton Derksen overleden

12 December is op 78 jarige leeftijd  in Ermelo de lkol (bd) Ton Derksen overleden.

 


 

Namens het Regiment Geneeskundige Troepen willen we de familie en nabestaanden heel veel sterkte wensen.

Bloemstuk voor Geneeskundige Veteranen Nederlands Indië

Op 7 December jongstleden heeft de Regimentscommandant, lkol Henry Bloemendal namens het Regiment en de Geneeskundige Veteranen Nederlands Indië een bloemstuk gelegd tijdens de herdenking  “7 December” in Schaarsbergen.

 

Samen met nabestaanden, vertegenwoordigers van reüniecomités en belangstellenden zijn op deze dag de militairen van:

·         de voormalige 1 Divisie  “7 December”;

·         de “7 December” bataljons;

·         het Operationeel Commando “ 7 December”;

·         en 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) “ 7 December” herdacht die bij de uitoefening van hun taak om het leven zijn gekomen.

 

Deze herdenking wordt jaarlijks georganiseerd door 11 Luchtmobiele Brigade.

Nieuwe commandant voor 400 geneeskundig bataljon

Vanaf 23 november 2017 is luitenant-kolonel Henry Bloemendal, de nieuwe Commandant 400 Geneeskundig bataljon. De overste Bloemendal nam in Ermelo vol trots het commando van 400 Geneeskundig Bataljon en het regimentscommando van het Regiment Geneeskundige Troepen van de Koninklijke Landmacht over van luitenant-kolonel Peter Meijer.

 

Overdracht van lkol Meijer naar lkol Bloemendal              

 

Lange reorganisatie 

"De afgelopen jaren stonden voornamelijk in het teken van de reorganisatie en de operationele militaire geneeskundige ondersteuning van onze Krijgsmacht. Niet alleen op land maar ook zijn onze daden zichtbaar geweest in het operationele maritieme domein,” aldus scheidend commandant Meijer. “De afgeronde reorganisatie heeft regelmatig tot onrust geleid. Deze reorganisatie duurde veel te lang. En we hebben honderden fijne collegae het bataljon zien verlaten. Ik realiseer mij als geen ander dat de grootste uitdaging de afgelopen jaren heeft bestaan in het goed geïnformeerd en gemotiveerd houden van de mensen.” ons terug naar hetgeen ons in het Regiment verbindt: Eripiendo Victoriae Prosum: al helpende dien ik de overwinning. “

               

 

Al helpende dien ik de overwinning 

Bloemendal voegde daar aan toe: “Goede operationeel geneeskundige zorg lever je als eenheid nooit alleen, dit doen we samen; samen met een gemeenschappelijk doel; samen als collega met respect voor elkaar en met passie voor ons beroep. Uiteindelijk doen we dit werk niet voor ons zelf, maar doen wij ons werk voor de ander. Dit brengt ons terug naar hetgeen ons in het Regiment verbindt: Eripiendo Victoriae Prosum: al helpende dien ik de overwinning. “