Regio Noord

Theo van der Zanden

 

Theo is geboren op 26 februari 1963 in Brabant, maar woont al sinds 1998 in Joure, Friesland. Hij is veteraan én nog steeds actief als militair: hij is Hoofd van het Kenniscentrum Operationele Gezondheidszorg in Hilversum. Begonnen als dienstplichtig sergeant (lichting 82-4) bij het 44e  Painfbat op een YP-408 gepantserd wielvoertuig. Na zijn tijd op de Koninklijke Militaire Academie heeft hij allerlei parate functies vervuld bij de Geneeskundige Troepen. En daarna gewerkt op allerlei staffuncties, waaronder ook een tijd als hoofd operationele gezondheidszorg bij de Koninklijke Marine.

Theo is getrouwd met Sandra en samen hebben ze drie kinderen. Zijn hobby’s zijn voetballen, zeilen, tuinieren en veel lezen, vooral over de 2e wereldoorlog.

Theo is op uitzending geweest naar:

  1. Libanon (UNIFIL, 1983), als dienstplichtig sergeant van de Pantser Infanterie
  2. Irak (SFIR, 2003/2004), als medical planner
  3. Afghanistan (RC North, 2012) als medical planner

“Mijn uitzending naar Irak heeft op mijzelf het meest indruk gemaakt. Ik heb meerdere keren veel geluk gehad dat ik nét niet op plaatsen was waar aanslagen waren en slachtoffers vielen. Ik heb in Irak veel kunnen betekenen voor de bevolking. Saddam Hussein had de Zuidelijke provincies tien jaar geen geld gegeven voor goede zorg en in de oorlog was wat er nog restte van lokale ziekenhuizen en huisartsenposten compleet geplunderd en kapotgemaakt. De gezondheidszorg was in die regio eigenlijk compleet verdwenen. Ik moest ervoor zorgen dat de middelen er kwamen om de zorg weer op poten te zetten. Daar hoorde ook bij dat ik samen met de aanwezige hulporganisaties zorgde dat medische hulpgoederen goed verdeeld werden over de streek.”

“In Afghanistan heb ik met mijn collega’s en de Afghanen een medisch evacuatiesysteem opgezet voor het Afghaanse leger. Op een gegeven moment lag ik in mijn eigen hospitaal –  gelukkig niet  geweld gerelateerd overigens - toen er een grote aanslag plaatsvond. Ik kon zelf in die situatie niks betekenen. Maar vanuit mijn bed heb ik toen min of meer kunnen volgen hoe de Afghaanse collega’s met de goede communicatiekanalen en de goede vervoermiddelen alle gewonden naar passende locaties hebben weten te vervoeren voor medische zorg. Dat geeft dan wel voldoening, moet ik zeggen.”

Vrijheid moet je vieren omdat..

“Voor mij is 5 mei een dag van waardering voor iedereen die een steentje bijdraagt aan vrede en vrijheid. Ik kom uit Brabant. Mijn vader en schoonvader hebben de bevrijding van het Zuiden daar nog heel bewust meegemaakt en me daar veel over verteld. Dat komt dicht bij mijn eigen ervaringen. In de krant lees je vooral over de Taliban en over de bermbommen. Maar tussen alle ellende van die oorlog ver weg leven mensen zoals jij en ik. Zij willen hun kinderen naar school laten gaan, hun geloof belijden, naar de markt kunnen gaan. Ze willen gewoon leven, net als wij.”

Het belang van het doorgeven van vrijheid is voor mij..

“Ik sta regelmatig op scholen om te vertellen over mijn uitzend-ervaringen. Ik ben ‘Veteraan in de klas’. De kinderen luisteren ademloos naar onze verhalen, dat is prachtig om te zien. We laten de kinderen ook zelf vertellen over hun ervaringen met onveiligheid of angst. Kinderen denken er veel over na, hoe we vrede en vrijheid samen voor elkaar kunnen krijgen voor iedereen. Ik denk dat juist zij heel goed begrijpen hoe belangrijk vrijheid is.”