Veteranen uitvaart "Monuta"

Van de Voorzitter

Onderwerp:  Aanbeveling Veteranen uitvaart van Monuta


Beste leden,

Recent heb ik gesproken met een vertegenwoordigster van Uitvaart Organisatie MONUTA over het onderwerp Veteranen uitvaart.
Monuta is een partner van het Veteranen Platform en heeft nauwe contacten met defensie. Het Team Bijzondere Uitvaarten is belast met de planning en uitvoering van onder andere Veteranen uitvaarten, daarbij geleid door het daarvoor bestaande protocol.  Monuta is de enige uitvaart organisatie die hierin is gespecialiseerd.
Door deze specialisatie en verbondenheid met defensie staat Monuta garant voor een Veteraan waardige en professionele uitvoering van de uitvaart waarbij waardering en respect voor de overleden Veteraan centraal staan.

Monuta kan zorgdragen voor de organisatie van de gehele uitvaart, waarbij alle, ook de “militaire” elementen zijn ingebouwd, zoals onder andere: de rouwbrief, de kist en de vlag er over, kussen met onderscheidingen,  het signaal taptoe, dragers (al dan niet uit Veteranenkringen) en het noodzakelijke transport, dan wel delen uit het aanbod. Alles naar de wens van de overledene en de nabestaanden.

Voor de leden die verzekerd zijn bij Monuta voldoet een melding van overlijden en daaraan gekoppeld het kenbaar maken van de wens  dat er een Veteranen uitvaart dient plaats te vinden.

Voor leden die elders verzekerd zijn is een Veteranen uitvaart wat gecompliceerder, maar zeker niet onmogelijk.
Heb je een natura verzekering dan regelt de eigen verzekering de uitvaart in eigen beheer, maar je kan ook een bedrag laten uitkeren en Monuta de Veteranen uitvaart laten regelen. 

Bij een kapitaal verzekering keert de verzekeraar bij overlijden een bedrag uit  aan de nabestaanden waarmee de uitvaart kan worden betaald.  De Veteranen uitvaart kan dan bij Monuta worden ingekocht.

Aan te bevelen is om in alle gevallen waarin een Veteranen uitvaart gewenst is,  contact op te nemen met Monuta, Team Bijzondere Uitvaarten. Telefoonnummer: 055 – 5274277

Ook nu al kun je het Team je uitvaartverzekering laten beoordelen en kun je je laten adviseren hoe een Veteranen uitvaart kan worden georganiseerd in jouw specifieke situatie.