Herdenking ISAF missie Afghanistan

Op 17 februari 2016 organiseert de Koninklijke Landmacht een herdenking van de ISAF missie in Afghanistan. Tijdens deze herdenking staan de militairen centraal die bij de ISAF missie in Afghanistan zijn omgekomen en militairen die gewond zijn geraakt. Verder worden ook veteranen van de ISAF missie uitgenodigd evenals de dragers van dapperheidsonderscheidingen.

Met deze herdenking wil Commandant Landstrijdkrachten graag uiting geven aan de onderlinge verbondenheid die wij voelen met de omgekomen militairen en hun familieleden en vrienden.

Wij, als Korps- en Regimentscommandanten, krijgen een rol tijdens de ceremonie samen met de Regimentsadjudanten. De details hierover worden bekend gemaakt middels een operatiebevel dat in december uitgegeven wordt.

Via de korpsen en regimenten van de Koninklijke Landmacht wil C-LAS een afvaardiging van ISAF veteranen uitnodigen voor deze herdenking. Dit kunnen zowel actief- als niet actief dienende veteranen zijn. Per korps en regiment is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Wij als Regiment Geneeskundige Troepen mogen aan deze ceremonie 40 personen laten deelnemen.  Ik verzoek u om de namen + voorletters + rang + rotatie van de ISAF veteranen van uw eenheid/vereniging aan te leveren voor 7 december 2015 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Wij zijn reeds in het bezit van alle adressen van zowel actief- als niet actief dienende veteranen. Vervolgens zullen deze veteranen een uitnodiging krijgen op hun huisadres.

Het is kort dag, maar ik zie toch uit naar voldoende aanmeldingen.

Hieronder staan de aantallen die per eenheid kunnen deelnemen.

Mocht u niet tot deze aantallen kunnen komen mij dan gelieve zsm daarvan op de hoogte te stellen.

 

LVVGNKD:          10 personen

400 Gnkbat:       20 personen

11 GNK:               7 personen

13 Gnk:                7 personen

43 Gnk:                7 personen

 

Regimentsadjudant Hans van Lieshout

 

 

 

 

REGELING REÜNIEFACILITEITEN VETERANEN, OORLOGS- EN DIENSTSLACHTOFFERS EN POSTACTIEVEN

Bron: Militaire Publicatie (MP) 32-300

Op basis van de regeling reüniefaciliteiten veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en postactieven kunnen de leden van een veteranen vereniging zoals de onze aanspraak maken op de volgende

Voorzieningen:

•    Het gebruik van een standaardarrangement zoals door Paresto aangeboden op een militaire locatie (verrekening via een certificaat van de vereniging).
•    Het gebruik van een ingerichte ontmoetingsruimte op een militaire locatie.
•    Een tegemoetkoming in de kosten van een maaltijd indien de reünie wordt gehouden  op een semi-militaire locatie  .
•    Er zijn mogelijkheden de partner mee te nemen naar de reünie.

Beperkingen:
•    Een reünievereniging (wij dus) kan eenmaal per kalenderjaar gebruik maken van de faciliteiten (bij onze vereniging eenmaal per regio).
•    Een reünie kan alleen op werkdagen worden georganiseerd of eventueel op zaterdag indien de plaatselijke commandant daar toestemming voor geeft.
•    Indien een reünie op zaterdag wordt georganiseerd geldt dat slechts eenmaal per twee jaar van de faciliteiten gebruik  kan worden gemaakt.

Normbedragen voor een reünie:

•    € 15,65 pp op een militaire locatie op een werkdag.
•    € 18,10 pp op een semi-militaire  locatie op een werkdag.
•    € 19,71 pp op een militaire locatie op zaterdag

Naast bovenstaande voorzieningen kan onze vereniging in beperkte mate bijdragen aan kleinschalige activiteiten op basis van de beschikbare contributie. De voorzitter en de penningmeester zullen over een aanvraag besluiten.

Veteranen uitvaart "Monuta"

Van de Voorzitter

Onderwerp:  Aanbeveling Veteranen uitvaart van Monuta


Beste leden,

Recent heb ik gesproken met een vertegenwoordigster van Uitvaart Organisatie MONUTA over het onderwerp Veteranen uitvaart.
Monuta is een partner van het Veteranen Platform en heeft nauwe contacten met defensie. Het Team Bijzondere Uitvaarten is belast met de planning en uitvoering van onder andere Veteranen uitvaarten, daarbij geleid door het daarvoor bestaande protocol.  Monuta is de enige uitvaart organisatie die hierin is gespecialiseerd.
Door deze specialisatie en verbondenheid met defensie staat Monuta garant voor een Veteraan waardige en professionele uitvoering van de uitvaart waarbij waardering en respect voor de overleden Veteraan centraal staan.

Monuta kan zorgdragen voor de organisatie van de gehele uitvaart, waarbij alle, ook de “militaire” elementen zijn ingebouwd, zoals onder andere: de rouwbrief, de kist en de vlag er over, kussen met onderscheidingen,  het signaal taptoe, dragers (al dan niet uit Veteranenkringen) en het noodzakelijke transport, dan wel delen uit het aanbod. Alles naar de wens van de overledene en de nabestaanden.

Voor de leden die verzekerd zijn bij Monuta voldoet een melding van overlijden en daaraan gekoppeld het kenbaar maken van de wens  dat er een Veteranen uitvaart dient plaats te vinden.

Voor leden die elders verzekerd zijn is een Veteranen uitvaart wat gecompliceerder, maar zeker niet onmogelijk.
Heb je een natura verzekering dan regelt de eigen verzekering de uitvaart in eigen beheer, maar je kan ook een bedrag laten uitkeren en Monuta de Veteranen uitvaart laten regelen. 

Bij een kapitaal verzekering keert de verzekeraar bij overlijden een bedrag uit  aan de nabestaanden waarmee de uitvaart kan worden betaald.  De Veteranen uitvaart kan dan bij Monuta worden ingekocht.

Aan te bevelen is om in alle gevallen waarin een Veteranen uitvaart gewenst is,  contact op te nemen met Monuta, Team Bijzondere Uitvaarten. Telefoonnummer: 055 – 5274277

Ook nu al kun je het Team je uitvaartverzekering laten beoordelen en kun je je laten adviseren hoe een Veteranen uitvaart kan worden georganiseerd in jouw specifieke situatie.