Landelijk Zorgsystem voor veteranen

 

 

 

 

 

 

 

 

Het LZV is een civiel-militaire ketenzorgorganisatie met als doel veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties bij uitzendgerelateerde psychosociale problemen overal in Nederland de meest geëigende zorg te bieden. Het LZV gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en actieve deelname in het herstelproces. De zorg van het LZV wordt geboden achter de toegangspoort van het Veteranenloket.

Kijk voor meer informatie op: LZV - groep

Fijne feestdagen en een goed 2016

Het bestuur van de Landelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten wenst u allen mooie feestdagen en het allerbeste voor het nieuwe jaar.

LVVGNKD viert vijfjarig bestaan en reikt Nobelprijs insigne uit aan UNIFIL veteranen


Op 28 november 2015 is in de ECHOS-Home De Schakel het vijfjarig bestaan gevierd van de Landelijk Vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten (LVVGNKD). Tijdens deze bijeenkomst is naast dat het vijfjarig bestaan is gevierd de uitreiking geweest van de Nobelprijs Insigne voor deelnemers van de geneeskundigedienst tijdens de VN missie Unifil.

De deelnemers kregen uit handen van Brigadegeneraal de Graaf, Regimentscommandant Meijer of maj Joustra de speld overhandigd of opgespeld.Majoor Joustra hield ten overstaande van de te decoreren (ex)militairen een speech over de tijd in het midden-oosten.

Aansluitend vervolgde het programma met een presentatie van de plaatsvervangend bataljonscommandant over de geneeskundige afvoerketen, het Role II hospitaal en een blik naar de toekomst.

Belangstellende konden daarna middels een rondleiding door het hospitaal zichzelf op de hoogte stellen van het hospitaal anno 2015.

Al met al een geslaagde dag met drie gelukkig prijswinnaars die na loting bekend zijn gemaakt.