Introductie Buddy Support

Buddy Support binnen de Militair Geneeskundige Dienst:

· Is voor mensen die werkzaam zijn- of zijn geweest binnen de Militair Geneeskundige Dienst en hun relaties

· Is de ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale – of psychische klachten ontstaan na een operationele inzet of een ingrijpende gebeurtenis

· Wordt gegeven door vrijwilligers (collega’s, vrienden, familie), is laagdrempelig, informeel en vrijblijvend. Zonder oordeel of kritiek en is vooral een begripvol luisterend oor. Zorg wordt door ons niet verleend. Indien nodig vindt, in overleg en met instemming, doorgeleiding naar de professionele hulpverlening plaats · Wordt gezien het eigen specifieke karakter van een operationele inzet zoveel mogelijk “missie gericht” georganiseerd.

 

Foto