Bestuur LVVGNKD

Het bestuur van de LVVGNKD bestaat uit een Dagelijks Bestuur bestaande uit een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester en drie leden. De leden zijn afkomstig uit de regio’s, per regio één lid. Het bestuur wordt gevormd door:  

 

Arie de Jager (voorzitter) 

Robert Schulting (secretaris) 

Jaap Zijp (penningmeester)

 

Leden:

Theo v.d. Zanden (lid regio Noord)

Ton Bekker (lid regio Midden)

Hans Bakker (lid regio Zuid)