Legerarts en uitvinder Cornelis de Mooy

Legerarts en uitvinder Cornelis de Mooy.  ( 1834-1926 )

In de Historische Verzameling van het Regiment Geneeskundige Troepen te Hilversum is een uitgebreide collectie aanwezig van een groot aantal uitvindingen  van medische apparatuur en andere medische toepassingen van de legerarts dr. Cornelis de Mooy  ( 1834-1926 ). Hij was de uitvinder van o.a. de raderbaar, het brancardraam, de eerste aseptische verbanden, noodverbanden, vele soorten tenten en de eerste spalkenset van rotan. Veel van deze uitvindingen en zijn persoonlijk archief zijn in het museum te bezichtigen.  In dit artikel wordt een overzicht gegeven van zijn leven en belangrijkste uitvindingen.

“ LABOR OMNIA VINCIT “. ( Arbeid overwint alles )

Dit was het devies van dr. Cornelis de Mooy, die zich arts en uitvinder noemde en op 10 maart 1834 in Middelburg werd geboren. Zijn vader, een officier van gezondheid 1e klasse bij het Koninklijk Nederlands-Indisch leger, vertrok drie jaar later met het gezin naar Ambon. Daar werd hij in 1843 overgeplaatst naar Poerworedjo op Java waar hij naast de controleur Eduard Douwes Dekker kwam te wonen. 

Lees meer: Legerarts en uitvinder Cornelis de Mooy

Dr. J.C.B. Basting

In de serie “ beroemde Nederlandse legerartsen “  in dit artikel aandacht voor Dr. J.C.B. Basting. Volgens velen is Basting naast Henri Dunant de mede-grondlegger van het Internationale Rode Kruis en van het Nederlandse Rode Kruis.

Dr. Johan Hendrik Christiaan Basting 1817-1870 :

“ Ik houd het woord onmogelijk , dat in onze eeuw zoo slecht thuis is, voor nog ongelukkiger gekozen als het toegepast wordt op het redden van menschenlevens “.  Geneve, 1863.

Johan Basting werd op 20 september 1817 geboren te Enkhuizen als oudste zoon van Dingeman Cornelis Basting, victualiemeester, later officier van administratie bij

Zr. Ms. Marine en Frederica Sophia Wilhelmina Schneider. Uit dit huwelijk werd nog een tweede zoon  geboren, die zijn vader niet gekend heeft omdat deze drie maanden na de geboorte naar Oost-Indië was vertrokken.

Vader Basting, die achtereenvolgens aan boord van de korvet Ajax en van het fregat Wilhelmina had gediend en als laatste bij de depot-werf in Indië diende overleed te Batavia de 13e november 1821. Johan Basting  heeft zijn vader ook nauwelijks gekend. De band tussen moeder en kinderen was hierdoor erg groot. Vooral de liefde van Johan voor zijn moeder was intens en hij bleef zijn moeder dan ook met zijn goede zorgen tot aan haar dood omringen.

Lees meer: Dr. J.C.B. Basting

Ridders M.W.O. 4de klasse van de geneeskundige dienst en troepen.

De Militaire Willems-Orde, kortweg MWO, is een Nederlandse militaire onderscheiding en tevens de oudste en hoogste Nederlandse ridderorde.

De orde werd op 30 april 1815 ingesteld door koning Willem I: "tot belooning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, bedreven door diegenen, welke, zoo ter zee als te lande, in welke betrekking ook, en zonder onderscheid van stand of rang, Ons en het Vaderland dienen.

Deze Orde zal echter in bijzondere gevallen ook kunnen worden gegeven aan vreemde militairen, niet in Nederlandschen dienst zijnde." Alhoewel dit een militaire ridderorde is kunnen dus ook niet-Nederlanders of burgers (zoals verzetsstrijders) deze onderscheiding ontvangen.

Hieronder een overzicht van Ridders M.W.O. 4de klasse van de geneeskundige dienst en troepen, samengesteld door Aoo D. Meijer. 

Lees meer: Ridders M.W.O. 4de klasse van de geneeskundige dienst en troepen.