472 MOGOScie brengt eregroet bij graf korporaal van Oudheusden

Namens het Regiment Geneeskundige troepen heeft een detachement van 472 MOGOScie dinsdag 26 april 2016 een toef gelegd op het graf van de  korporaal van Oudheusden. De Ridder Militaire Willemsorde der 4e klasse ligt begraven op het militair Ereveld Grebbeberg. Voor deze ceremonie werden werkzaamheden in het kader van de voorbereiding voor de herdenkingsplechtigheden van 4 mei tijdelijk onderbroken.

Na de beschrijving van het leven van de korporaal van Oudheusden volgde een minuut herdenkingsstilte met eregroet. De activiteit werd afgesloten met het nuttigen van het bekende Akkevietje. Dit is een volgens oud apothekers receptuur traditioneel gestookte regimentsdrankje welke bij bijzondere Regiments activiteiten genuttigd wordt. Bijgevoegde foto’s geven een impressie van het geheel. 

400 Geneeskundig Bataljon is onderhevig aan een reorganisatie en dientengevolge worden de namen van eenheden omgevormd. Alle eenheden zullen naast hun nummer en het woord Hospcie een toevoeging krijgen met historische betekenis. Voor 472 MOGOScie betekent dit dat de eenheidsnaam omgevormd wordt tot 422 Hospcie "Grebbeberg".